Quạt đứng công nghiệp Xwind

– Model: DT-DFS
– NPP: Đức Thành – VN
– Kho hàng: Sẵn hàng
– Giá bán: Liên hệ